تقدیم به عشقم

دوستت دارم همسر عزیزم

دوستت دارم

اگر بدانی جایگاهت کجاست ، مرا باور میکنی

اگر بدانی چقدر دوستت دارم ، درد مرا درمان میکنی

تو عزیزی برایم ، تو بی نظیری برایم ، 

حرف دلم به تو همین است ، قلبت می ماند تا آخرین نفس برایم

+ نوشته شده در  سه شنبه 15 مرداد1392ساعت 7:17 AM  توسط س.مجنون  | 

گفتم شعری بنویسم

به بلندی آفتاب
که زیبایی جهان را در نگاه تو محاط کند

ولی چه کنم

که چشمان تو آدمی را لال می کند
+ نوشته شده در  پنجشنبه 29 فروردین1392ساعت 9:42 PM  توسط ن.لیلی  | 

کلمات محبت آمیز ،

کوتاه و آسان است

ولی باز تاب آنها ،

واقعا بی انتهاست...
+ نوشته شده در  پنجشنبه 29 فروردین1392ساعت 9:36 PM  توسط ن.لیلی  | 

ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﻡ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ ....
ﯾﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﭘﺸﺘﺶ ﻣﯿﮑﺸﯽ ﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻣﯿﺎﺩ
ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺖ .....
+ نوشته شده در  پنجشنبه 29 فروردین1392ساعت 9:36 PM  توسط ن.لیلی  | 

دلتنگی

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ است…
دلم برای کسی تنگ است که طلوع عشق را به قلب من هدیه می دهد …
دلم برای کسی تنگ است که با زیبایی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند…
دلم برای کسی تنگ است که تنم آغوشش را می طلبد …
دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…
دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد…
دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد …
دلم برای کسی تنگ است ک...ه چشمانم ، چشمانش را می طلبد …
دلم برای کسی تنگ است که مشامم به دنبال عطر تن اوست…
دلم برای کسی تنگ است که اشکهایم را دیده…
دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده…
دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است…
دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است…
دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است…
دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است…
دلم برای کسی تنگ است که محرم اسرار است…
دلم برای کسی تنگ است که راهنمای زندگیست…
دلم برای کسی تنگ است که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…
دلم برای کسی تنگ است که دوست نام اوست…
دلم برای کسی تنگ است که دوستیش بدون (( تا )) است…
دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ دل تنگی هایم است…
دلم برای کسی تنگ است ):
+ نوشته شده در  پنجشنبه 29 فروردین1392ساعت 9:31 PM  توسط ن.لیلی  | 

+ نوشته شده در  جمعه 10 شهریور1391ساعت 3:34 PM  توسط ن.لیلی  | 

مرد من

+ نوشته شده در  جمعه 10 شهریور1391ساعت 3:27 PM  توسط ن.لیلی  | 

...

+ نوشته شده در  جمعه 10 شهریور1391ساعت 3:26 PM  توسط ن.لیلی  | 

دلتنگی

+ نوشته شده در  جمعه 10 شهریور1391ساعت 3:24 PM  توسط ن.لیلی  | 

 

خوشبخت بودن


رنج تلخ است ولی وقتی آن را به تنهایی می کشیم


تا دوست را به یاری نخوانیم،


برای او کاری می کنیم و این خود دل را شکیبا می کند


طعم توفیق را می چشاند


و چه تلخ است لذت را “تنها” بردن


و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن


و چه بدبختی آزاردهنده ای ست “تنها” خوشبخت بودن


در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است


در بهار هر نسیمی که خود را بر چهره ات می زند


یاد “تنهایی” را در سرت زنده میکند


“تنها” خوشبخت بودن خوشبختی ای رنج آور و نیمه تمام است


” تنها” بودن ، بودنی به نیمه است


و من برای نخستین بار در هستی ام رنج “تنهایی” را احساس کردم


+ نوشته شده در  یکشنبه 28 شهریور1389ساعت 9:48 PM  توسط س.مجنون  | 

مطالب قدیمی‌تر